FANDOM


Doklady v Československu jsou upraveny zákonem č. 4/2015 Sb. o občanských průkazech, č. 216/1991 Sb. o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.

Občanský průkaz Editovat

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství ČSFR.

Cestovní doklady Editovat

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující k opuštění území ČSFR před hraniční přechod.

Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemky. 

Opustit území přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem. Děti budou moci cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Občan opouštějící území nebo vstupující na území je povinen na výzvu předložit svůj cestovní doklad a strpět jeho kontrolu. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.