FANDOM


Ababeba je typ gulu , který používala Nitakana. Dělí se na tři velké skupiny: samohlásky, souhlásky a hybridní samohlásky. Samohlásky se dělí na základní (A, E, I, O, U, AE, YEO), dlouhé (Á, É, Í, Ó, Ú), dvojné (AA, EE, II, OO, UU), na měkké (Ě) a na hybridní (ES, EJ). Mezi hybridní patří l, r, j a h. Souhlásky se dříve dělili na popekijské, meknijské a dodatečné, ale po zavedení komputerizované nitakany se dělení změnilo na klasické (B, C...), dvojné (BB, CC...), měkké (Č, Ž...), ultraměkké (ČCH, ŽCH, ŠCH) a spřežky (CH, ST, TS...). Ababeba se zapisuje několika způsoby, za sebou jako abeceda a v řádcích, to je častější. Ababeba se přepisuje obvykle nitakanovým romaji, nebo latekanou.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki