FANDOM


Stát Morava se dělil na země. Země se mohly dále rozdělit na kraje, oblasti, okruhy a rajony. Mohly si též vytvořit vlastní autonomní zemi. V bývaly 2 země, a to Země Moravská a Země Slezská.

Před socialistické děleníEditovat

Morava fyzická mapa

Staré rozdělení zemí

Stát Morava se dělil na Zemi Moravskou, Slezské knížectví a Autonomní Valašské knížectví. Země Moravská se dělila na kraje, které se potom dělí na samostatné okresy. Autonomní Valašské knížectví bylo součástí Země Moravské. Valašské knížectví se dělilo na okresy. Slezské knížectví se dělilo také na okresy. Místně se zde používala Slezština.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.