FANDOM


Druhá právnická dvouletka je plánovaná rekodifikace československého práva. Poslední rozsáhlá rekodifikace proběhla v sedmdesátých letech, kdy byl přijat občanský zákoník atd. Vycházet má z nové ústavy.

Uvažuje se o tom, že by některé přijaté zákony byly navrhnuty všem členům Společnosti mikronárodů, které by je mohly případně přijmout.

Plánované předpisy Editovat

 • Ústava ČSFR
 • Občanský zákoník
 • Zákon o rodině
 • Občanský soudní řád
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
 • Trestní zákon
 • Trestní řád
 • Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o výkonu vazby
 • Zákon upravující obecné zřízení před správními orgány
 • Zákon o soudním přezkoumáváním správních rozhodnutí
 • Zákon o vysokých školách
 • Zákon o zbraních a střelivu
 • Zákon o zřizování a propůjčování vyznamenání
 • Zákon o státních symbolech Československé federativní republiky
 • Zákon o sdružování občanů
 • Zákon o politických stranách
 • Zákon o církvích a náboženských společnostech
 • Autorský zákon
 • Zákon o soudech
 • Zákon o prokuratuře
 • Zákon o státním notářství
 • Zákon o hospodářské arbitráži
 • Zákon o odvolávání soudců

Časový plán Editovat

 1. Vypracování ústavy - do dubna r. 2016
 2. Schválení ústavy - do června r. 2016
 3. Zpracování zásad všech připravovaných kodexů - do prosince r. 2016
 4. Práce na osnovách - do března r. 2017
 5. Obhajoba výsledků - do července r. 2017
 6. Schválení zákonů - do srpna r. 2017

Realisace Editovat

 • 9. únor 2016 - Návrh osnovy ústavy byl odeslán členům ÚV Národní fronty.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki