FANDOM


Sovětský svaz jako mnohonárodnostní stát je jazykově velmi bohatý. Kromě dominující ruštiny a dalších slovanských jazyků se na jeho území hovoří dalšími desítkami jazyků z mnoha jazykových skupin. Země jako taková nemá oficiální jazyk, přesto ruština jako řeč majoritní je mnohdy preferována a zdůrazňoval se její význam jako hlavního komunikačního jazyka (rusky язык межнационального общения. To vedlo k bilingvismu a multilingvismu, který byl mnohými národy nenáviděn (např. v pobaltských republikách, na západní Ukrajině a v dalších zemích). Formálně ale byly všechny jazyky na stejné úrovni.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.