FANDOM


Sjednocená komunistická strana Československa představila Národní frontě ČSFR svůj návrh nové československé ústavy. Má nahradit mnohokrát upravovanou ústavu z roku 1960, která byla prakticky zrušená prozatímním státním zřízením.

Tento návrh ústavy by učinil z Československa socialistickou federativní republikyu. Státní občanství by bylo dvojí - federace a republiky. Státní území by bylo možno měnit jen ústavním zákonem. Hlavní město by byla Praha. Československo by se podle ní stalo trojfederací Čech, Moravy a Slovenska.

Návrh obsahuje výčet základních práv a povinností.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki