FANDOM


Mezinárodní organizace je organizace s mezinárodním členstvím.

Základní definice mezinárodní organizace: 1) Mezinárodní organizace vzniká tehdy, pokud se na jejím zřízení dohodnou alespoň dva členové mezinárodního společenství. 2) Mezinárodní organizace vzniká zpravidla proto, že její tvůrci pociťují nutnost regulovat nějakou část vzájemných vztahů. 3) Všichni členové jsou si rovni. Mají stejná práva a povinnosti. 4) Mezinárodní organizace vzniká na základě mezinárodní smlouvy a výčtem členů, stanovením jejich práv a povinností, zřízením orgánů a uvedením cílů činnosti organizace. 5) Největší vypovídací hodnotu mezinárodní organizace má její organizační struktura. 6) Mezinárodní organizace vystupují jako subjekt mezinárodního práva tj. mají právní subjektivitu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki