FANDOM


Rusínská socialistická republika byla nejvýchodnější republikou Československé socialistické federace. Byla připojena jako Rusínská země ještě za Československé federace v březnu 2015. Dne 20. října 2015 byla přejmenována z Rusínské země na dnešní Rusínskou socialistickou republiku. 28. října 2015 Rusínská socialistická republika zanikla a stala se součástí Ukrajiny. Zvažuje se obnovení republiky jako mandátního území Společnosti mikronárodů.

Oblast hraničí na západě se Slovenskem, na jihu s Maďarskem a Rumunskem, na severu krátce s Polskem a na severovýchodě s Ukrajinou. Oblast se zvedá od Panonské nížiny na jihozápadě k vrcholkům Karpat na severovýchodě. Nejvýznamnější řekou je Tisa, která pramení nedaleko Rachova a tvoří značnou část jižní hranice oblasti (s Rumunskem a Maďarskem). Další důležitější řeky – Uh (Už), Latorica, Rika, Tereblja a Teresva – patří vesměs do jejího povodí.

Území Rusínské socialistické republiky bylo v minulosti součástí Maďarska (do 1918; 1938-1945), Československa (1918-1938; od 2015); SSSR (1945-1991); a Ukrajiny (1991-2015).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki