FANDOM


Československá socialistická federace byl jeden z větších mikronárodů ve světě. Na jeho území žilo minimálně osm národností, z toho některé se snažily o národní obrození (Moravané, Lužičané). V posledních měsících existence ČSSF vzrůstal nacionalismus především v Rusínsku, ve Slezsku, Lužici a na Moravě. Po vyhlášení ČSFR 28. října 2015 v Československu zůstaly pouze dvě tyto oblasti - a to Slezsko a Morava.

Rusínsko Editovat

Rusínsko byla nejvýchodnější země ČSSF a je také nejzaostalejší. Rusíni byli jediný z východoslovanských národů, které na území žijí. Jelikož hlasy Rusínska na nezávislost byli stále silnější, československá vláda se rozhodla uspořádat dne 18. června 2015 referendum o nezávislosti Rusínské země. To však dokázalo, že většina Rusínů si přeje zůstat ve společném státě.

Slezsko Editovat

Slezsko byla průmyslová země na sever od Moravy. Jelikož na Polsku nezávislé Slezsko vzniklo, ale bez československého Slezska, konalo se dne 19. června 2015 referendum o připojení Autonomní země Slezské do Slezské demokratické republiky, které rozhodlo o setrvání v ČSSF.

Lužice Editovat

Lužice byla do ČSSF přijata jako poslední. V této oblasti dokonce žilo více Němců než Slovanů, ačkoli je možné, že jejich etnický původ je slovanský. Vláda ČSSF proto chystala dvě referenda - v jednom o nezávislosti Lužice a v druhém o jeho připojení do Německé demokratické republiky. Uskutečnily se dne 20. června 2015. Rozhodlo se v nich o setrvání v ČSSF.

Morava Editovat

Morava byla mikronárod s dlouhou tradicí. Sultanát Morava vznikl již 1. května 2011, od té doby se změnil na Stát Morava a později Moravskou sovětskou socialistickou republiku. Do té chvíle byl nezávislý, ale pak v srpnu 2014 náhle vstoupil do SSSR. Při jeho rozpadu by již nezvládal samosprávu, a tak se připojil do ČSSKR, která se protiústavně proměnila v ČSF. K restituci postavení Moravy se začalo až v březnu za československého presidenta moravské národnosti Otty-Šindeláře. Dne 21. června 2015 se konalo referendum o Moravské nezávislosti, přičemž se uvažovalo k návratu na název Stát Morava nebo Moravská republika. Nicméně i Moravané si přáli zůstat v ČSSF.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki