FANDOM


Tato reforma upravuje některá fakta při výuce dějepisu v sovětských školách:

  • Výstřely z křižníku Aurora byly vedeny jako signál, který zahájil útok lidu na Zimní palác.
  • Sovětská vláda po VŘSR zrušila trest smrti a obnovila ho až poté, co začala imperialistická invaze.
  • Sovětská vláda po VŘSR rozdělila pole mezi bezzemky a znárodňovala pouze velkostatky a velké polnosti.
  • Hladomor na Ukrajině byl způsoben první světovou válkou, invazí imperialistů a okupace velké části Ukrajiny Polskem.