FANDOMSpolečnost mikronárodů (zkráceně SM, rusky: Лига виртуальных государств, zkráceně ЛВГ) je mezinárodní organizace, jejímiž zakládajícími členy jsou ČSFR, Meknijsko a dalších 8 mikronárodů. Přizváno bylo dalších 10 mikronárodů, mezi nimi také Lurk, Alaric či celé Coronsko dohromady.

Obecné informace Editovat

SM byla založena 7. listopadu 2015 na základě přijetí Úmluvy o SM Meknijskem a ČSFR. Nahradila Jednotu eurasijských mikronárodů, a cílem je také nahrazení UMSE.

Cílem SM je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství ve SM je založeno na principu suverénní rovnosti. Sídlo SM je Šumperk. Každý členský stát má své zástupce ve Shromáždění SM a disponuje jedním stejně platným hlasem.

Rada rozhoduje o všech otázkách spadajících do oboru působnosti Společnosti nebo dotýkajících se světového míru.

Stálý úřad tajemnický se skládá z generálního tajemníka a z potřebného počtu tajemníků i personálu.

Návrh na reformu Editovat

Československý president a generální tajemník ÚV SKSČ František Otta-Šindelář navrhl, aby se Společnost mikronárodů změnila na sdružení šesti svazů mikronárodů - evropského, amerického, afrického, asijského, australsko-oceánského a antarktického. Tato svazy mikronárodů by se následně dělily na společenství. Společenství by pak byla sdruženími členských států. Členské státy by tak byly zastupovaná společenstvími ve svazech mikronárodů, a svazy mikronárodů by zastupovaly jednotlivá společenství ve Společnosti.

Orgány Společnosti mikronárodů by pak byla Komise, Ministerská rada, Soud a Nejvyšší rada. Komise by se skládala z tajemníků svazů mikronárodů. Ministerská rada by se skládala z předsedů ministerských rad svazů mikronárodů. Nejvyšší rada by měla 30 poslanců - 5 z každého svazu, ti by byli voleni buďto nejvyššími radami svazů nebo občany jednotlivých svazů.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki