FANDOM


UMSE Bank
UMSE Bank
Právní forma Neurčeno
Založeno 27. září 2014
Zakladatel Neurčeno
Sídlo Neurčeno, Neurčeno
Oblast výroby Bankovní systémy
LB Neurčeno


UMSE Bank je dobrovolné sdružení států a jednotlivců za účelem spravovat systém UMSEbank a měnu Corona. Jedná se o jedinou autoritu nad systémem jako takovým. Mezi jeho kompetence patří vydávání nové měny a její přerozdělování, přidělování povolení na výrobu karet a schvalování nových členů. Taktéž se tato organisace stará o vývoj systému.

Systém vlastnictví není určen, ale je navrhnuta akciová firma, ve které by každý vstupující stát dostal rovný podíl.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.