FANDOM


Státní znak Sovětského svazu užívaný od 28. září 2014 se skládal ze zlatého srpu a kladiva, zobrazené na paprscích vycházejícího slunce a orámované obilnými klasy. Klasy jsou převázané po obou stranách rudou stuhou s nápisem v ruském jazyce: Proletáři všech zemí, spojte se! 

Znak sssr

Znak SSSR používán mezi 15.8. až 28.9.2014

Znak sssr nový

Současný znak SSSR