FANDOM


Státní znak Sovětského svazu užívaný od 28. září 2014 se skládal ze zlatého srpu a kladiva, zobrazené na paprscích vycházejícího slunce a orámované obilnými klasy. Klasy jsou převázané po obou stranách rudou stuhou s nápisem v ruském jazyce: Proletáři všech zemí, spojte se! 

Znak sssr

Znak SSSR používán mezi 15.8. až 28.9.2014

Znak sssr nový

Současný znak SSSR

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.